Ξ  THE STUDY COURSE & BENEFITS

  *Mobile App Coming Soon for Android & IOS
 
 

 

 

  Rules of the Road

 
 
  Road Traffic Signs

 
 
  Road Traffic Markings

 
 
  Road Traffic Signals

 
    Controls of the Vehicle

 
 
  Advanced Driving Tips

--

--

 
 

 

         
    Comprehensive K53 tests

+ 300 questions

+ 300 questions

+ 300 questions

 
 
  Full colour illustrations

 
    Mark your own tests

 
 
  Memory techniques

 
    Guarantee your results

 
 
  Complete access 24/7

 
    Once-off secure payment

 
             
     

* 2015

Was R300.00

 
             
     

*2016 Now Only

*R199.99

 
           
             

 COPYRIGHT 2016    |    ALL RIGHTS RESERVED    |    DESIGNED & PUBLISHED BY T2D MEDIA    |    E&OE